Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakie kryteria językowe stosuje się w przypadku konkursów na stanowiska o profilu ogólnym?

Jakie kryteria językowe stosuje się w przypadku konkursów na stanowiska o profilu ogólnym?

W jakim języku kandydaci zdają testy w ramach konkursu na stanowiska o profilu ogólnym?

Kandydat biorący udział w konkursie na stanowiska o profilu ogólnym zdaje testy w dwóch różnych językach:

  • Język 1: większość testów wielokrotnego wyboru (testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne) odbędzie się w języku 1 kandydata, który musi być jednym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej.
  • Język 2: jeden z testów wielokrotnego wyboru (test sytuacyjny), symulacja typu e-tray i testy oceny zintegrowanej odbędą się w jednym z pozostałych języków wskazanych w zgłoszeniu kandydata. Kandydat będzie musiał wybrać swój język 2 spośród pięciu języków wyłonionych przez EPSO jako języki najczęściej wskazywane przez kandydatów biorących udział w konkursie.

Każdy kandydat musi wskazać co najmniej dwa języki urzędowe Unii Europejskiej (minimalny wymagany poziom znajomości: co najmniej jeden język na poziomie B2 lub wyższym oraz jeden język na poziomie C1 lub wyższym – zob. europejski system opisu kształcenia językowego). Języki, w których będą przeprowadzane testy, będą wybierane w oparciu o deklaracje kandydatów, przy uwzględnieniu interesu służb prowadzących nabór i instytucji.

Ważne jest zatem, aby kandydat wskazał języki, w których jest gotowy zdawać testy. Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji dodanie języka do swojego zgłoszenia nie będzie już możliwe.

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie