Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Aký jazykový režim sa uplatňuje pri všeobecných výberových konaniach?

Aký jazykový režim sa uplatňuje pri všeobecných výberových konaniach?

V ktorom jazyku uchádzači absolvujú testy v rámci všeobecného výberového konania?

Uchádzač vo všeobecnom výberovom konaní absolvuje testy v dvoch odlišných jazykoch:

  • Jazyk 1: Väčšina testov s voliteľnými odpoveďami (testy verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania) bude v jazyku 1 uchádzača, ktorý musí byť jedným z 24 úradných jazykov Európskej únie.
  • Jazyk 2: Jeden test s voliteľnými odpoveďami (test situačného rozhodovania), simulované vybavovanie elektronickej pošty a testy v hodnotiacom centre budú v jednom z ďalších jazykov, ktoré uchádzač uviedol vo svojej prihláške. Jazyk 2 si uchádzač musí vybrať z piatich jazykov, ktoré úrad EPSO uviedol ako jazyky najčastejšie deklarované uchádzačmi vo výberovom konaní.

Každý uchádzač musí uviesť aspoň dva úradné jazyky Európskej únie (minimálna požadovaná úroveň: aspoň jeden jazyk na úrovni B2 alebo vyššej a jeden jazyk na úrovni C1 alebo vyššej – pozri spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Jazyky testov sa vyberú na základe voľby uchádzačov, pričom sa zohľadnia záujmy náborových útvarov a inštitúcií.

Preto je dôležité, aby ste uviedli jazyky, v ktorých ste pripravení absolvovať testy. Možnosť doplniť jazyk v prihláške po prvej fáze registrácie už nebude k dispozícii.

Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie