Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kakšna jezikovna ureditev velja za natečaje za splošne profile?

Kakšna jezikovna ureditev velja za natečaje za splošne profile?

V katerem jeziku se opravljajo testi na natečaju za splošne profile?

Kandidat, ki se prijavi na natečaj za splošne profile, opravlja teste v dveh različnih jezikih:

  • jezik 1: večino testov z vprašanji izbirnega tipa (testi besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja) kandidat opravlja v svojem prvem jeziku, ki mora biti eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije
  • jezik 2: eden od testov z vprašanji izbirnega tipa (situacijski test), test e-simulacije nalog in testi v ocenjevalnem centru bodo v enem od drugih jezikov, ki jih kandidat navede v svoji prijavi. Kandidat mora svoj drugi jezik izbrati izmed petih jezikov, ki jih urad EPSO opredeli kot najpogosteje navedene jezike kandidatov tega natečaja.

Vsak kandidat mora navesti najmanj dva uradna jezika EU (zahtevana stopnja: najmanj en jezik stopnje B2 ali višje in en jezik stopnje C1 ali višje – glej skupni evropski referenčni okvir za jezike). Jeziki za teste bodo izbrani izmed najpogosteje navedenih jezikov kandidatov, pri tem pa bodo seveda upoštevali potrebe služb in institucij.

Zato je pomembno, da navedete jezike, v katerih ste pripravljeni opravljati teste. Po prvem delu prijavnega postopka v prijavo ne bo več mogoče dodati jezikov.

Reference number: 

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne