Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka språkarrangemang gäller för allmänna uttagningsprov?

Vilka språkarrangemang gäller för allmänna uttagningsprov?

På vilka språk gör de sökande proven inom ett allmänt uttagningsprov?

Om du söker till ett uttagningsprov för generalister får du göra proven på två olika språk:

  • Språk 1: Du gör proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (prov med flervalsfrågor) på ditt språk 1, som ska vara ett av de 24 officiella EU-språken.
  • Språk 2: Du gör provet i omdömesförmåga (prov med flervalsfrågor), inkorgsövningen och proven i utvärderingscentrum på ett av de andra språk som du uppgav i din ansökan. Du ska välja språk 2 bland de fem språk som Epso identiferar som de vanligast förekommande språken bland de sökande i ditt uttagningsprov.

Alla sökande måste uppge minst två officiella EU-språk (efterfrågad kunskapsnivå: minst ett språk på minst nivå B2 och ett språk på minst nivå C1 – se den gemensamma europeiska referensramen för språk). Vilka språk som erbjuds för proven väljs utifrån de sökandes val med beaktande av de rekryterande avdelningarnas och institutionernas behov.

Därför är det viktigt att du anger de språk som du är beredd att göra proven på. Det är inte längre möjligt att lägga till något språk i din ansökan efter att den första etappen av ansökningsförfarandet är avslutad.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej