ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > На какъв език ще държа моите тестове?

На какъв език ще държа моите тестове?

Категории въпроси: 

Тестовете ще се проведат на два различни езика:

– един език за тестовете за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (повечето от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора): този език се избира от вас измежду 24-те официални езика на Европейския съюз;

– един език за теста за преценка на ситуация, теста „организация на текущата работа“ (e-tray) и тестовете в рамките на центъра за оценяване: вие избирате този език на втория етап от кандидатстването измежду езиците, посочени от вас на първия етап.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не