Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Na kojem se jeziku polažu testovi?

Na kojem se jeziku polažu testovi?

Testovi se polažu na dva jezika:

– jedan jezik za testove numeričkog, verbalnog i apstraktnog zaključivanja (testovi s višestrukim izborom odgovora) – kandidati ga odabiru među 24 službena jezika Europske unije

– drugi jezik za test simulacije e-sandučića (e-tray) i testove centra za procjenu – kandidati ga odabiru u drugom dijelu prijave među jezicima koje su naveli u prvom dijelu prijave te na njemu ispunjavaju drugi dio prijave. 

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne