Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > W jakich językach będę zdawać testy?

W jakich językach będę zdawać testy?

Kandydaci zdają testy w dwóch różnych językach:

- w jednym języku testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (większość testów wielokrotnego wyboru) – jest to język wybrany przez kandydata spośród 24 języków urzędowych Unii Europejskiej

- w innym języku test sytuacyjny, symulacja typu e-tray i testy oceny zintegrowanej – jest to język wybrany przez kandydata w drugiej części zgłoszenia spośród języków wskazanych przez niego w pierwszej części.

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie