Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > På vilka språk ska jag göra proven?

På vilka språk ska jag göra proven?

Du ska göra proven på två olika språk:

– Ett språk för proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (de flesta av de datorbaserade flervalsfrågorna): du väljer det språket bland de 24 officiella EU-språken.

– Ett annat språk för provet i omdömesförmåga, inkorgsövningen och proven i utvärderingscentrum: du väljer det här språket i den andra delen av ansökningsförfarandet bland de språk du uppgav i den första delen och som erbjuds för proven. 

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej