Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής στο πλαίσιο της διαδικασίας CAST/P. Τι πρέπει να κάνω;

Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής στο πλαίσιο της διαδικασίας CAST/P. Τι πρέπει να κάνω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Μπορείτε να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές για τις δοκιμασίες επιλογής στο πλαίσιο της διαδικασίας CAST/P, επιλέγοντας στο δελτίο της αίτησής σας το τετραγωνίδιο «special requirements». Θα χρειαστεί επίσης να συμπληρώσετε ένα λεπτομερές δελτίο με πληροφορίες για τις ειδικές ανάγκες σας και να μας στείλετε τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αν σας χορηγηθούν εύλογες προσαρμογές για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, θα σας ενημερώσουμε σχετικά πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. Μερικές φορές ο καθορισμός και η οργάνωση εύλογων προσαρμογών ίσως απαιτεί κάποιο χρόνο και, συνεπώς, ενδέχεται να σας καλέσουμε να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες κατά την επόμενη περίοδο δοκιμασιών. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η EPSO διασφαλίζει ότι όλοι οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι προσκαλούνται και συμμετέχουν στις δοκιμασίες υπό τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες.

Έχετε υπόψη σας ότι άλλες δοκιμασίες, π.χ. συνεντεύξεις, διοργανώνονται απευθείας από τα όργανα της ΕΕ. Δεν κοινοποιούμε καμία πληροφορία σχετικά με την υγεία σας και τις ειδικές σας ανάγκες στις υπηρεσίες πρόσληψης. Αν χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές μετά τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, παρακαλούμε να ενημερώσετε την αρμόδια υπηρεσία πρόσληψης μόλις λάβετε πρόσκληση για τις δοκιμασίες πρόσληψης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι