KKK

Home > KKK > Mul on puue või terviseprobleem, mis nõuab kohanduste tegemist CAST/P valikumenetluse testide sooritamisel. Kuidas peaksin toimima?

Mul on puue või terviseprobleem, mis nõuab kohanduste tegemist CAST/P valikumenetluse testide sooritamisel. Kuidas peaksin toimima?

CAST/P valikumenetluse testide sooritamiseks saate eritingimusi taotleda oma kandideerimisavalduses, märgistades lahtri „Erinõuded“. Samuti peate täitma üksikasjaliku teabevormi oma erivajaduste kohta ja saatma meile asjakohased tõendavad dokumendid.

Kui kohanduste tegemine teie arvutipõhistel testidel on võimalik, teavitame teid neist enne testi toimumist. Mõnel juhul võib mõistlike abinõude määratlemine ja korraldamine aega võtta ning seetõttu võidakse teil paluda teha testid järgmise testimisperioodi jooksul. Sellisel juhul teatame teile sellest nii kiiresti kui võimalik.

EPSO tagab, et kõik eelvaliku läbinud kandidaadid kutsutakse teste sooritama parimates võimalikes tingimustes.

Juhime teie tähelepanu sellele, et muid katseid, nt intervjuusid, korraldavad ELi institutsioonid ise. Me ei jaga teavet teie terviseprobleemide ega erivajaduste kohta töölevõtvate institutsioonidega. Kui vajate eritingimusi pärast arvutipõhiseid teste, teavitage sellest töölevõtvaid institutsioone niipea, kui olete saanud kutse värbamiseelsetele katsetele.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei