Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Tá míchumas orm nó tá mé i riocht sláinte a fhágann gur gá socruithe speisialta a dhéanamh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin le haghaidh an phróisis roghnúcháin CAST/P. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Tá míchumas orm nó tá mé i riocht sláinte a fhágann gur gá socruithe speisialta a dhéanamh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin le haghaidh an phróisis roghnúcháin CAST/P. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Is féidir leat socruithe speisialta a iarraidh i dtaca le trialacha roghnúcháin le haghaidh an phróisis roghnúcháin CAST/P ar d’fhoirm iarratais ach tic a chur sa bhosca ‘socruithe speisialta’. Beidh ort foirm a líonadh isteach freisin agus eolas mionsonraithe a chur uirthi i dtaca le do riachtanais speisialta, agus doiciméid tacaíochta ábhartha a chur chugainn chomh maith.

Más amhlaidh gur féidir freastal réasúnta a dhéanamh ort le haghaidh na dtrialacha ar ríomhaire, cuirfimid ar an eolas thú faoi sin roimh dháta na dtrialacha. I gcásanna áirithe, is féidir go mbainfidh sé roinnt ama asainn freastal réasúnta a dhéanamh agus a eagrú agus, dá bhrí sin, b’fhéidir go n-iarrfar ort na trialacha a dhéanamh sa chéad tréimhse trialacha eile. Más mar sin atá, cuirfimid ar an eolas thú faoi chomh luath agus is féidir.

Déanfaidh EPSO deimhin de go dtabharfar cuireadh do na hiarrthóirí réamhroghnaithe ar fad agus go gcuirfear trialacha orthu faoi na dálaí is fearr is féidir.

Tabhair do d’aire go ndéanann institiúidí an Aontais Eorpaigh trialacha eile a eagrú, mar shampla agallaimh, ar bhonn díreach. Ní roinnfimid aon fhaisnéis maidir leis an riocht ina bhfuil tú ná faoi do chuid riachtanas speisialta le hearcaitheoirí. Más amhlaidh go mbeidh aon socrú speisialta de dhíth ort tar éis duit na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh, is ceart duit na hearcaitheoirí a chur ar an eolas faoi chomh luath agus a bheidh cuireadh faighte agat chuig na trialacha earcaíochta.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh