Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Moja niepełnosprawność lub stan zdrowia wymagają zastosowania udogodnień podczas testów w ramach stałej procedury naboru CAST. Jak mogę takie udogodnienia uzyskać?

Moja niepełnosprawność lub stan zdrowia wymagają zastosowania udogodnień podczas testów w ramach stałej procedury naboru CAST. Jak mogę takie udogodnienia uzyskać?

Kategorie pytań: 

O specjalne udogodnienia podczas testów w ramach stałej procedury naboru CAST można zwrócić się, zaznaczając w formularzu zgłoszeniowym pole „special requirements” (wymogi specjalne). Konieczne jest również podanie informacji na temat swoich specjalnych potrzeb w szczegółowym formularzu informacyjnym oraz przesłanie odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Jeżeli kandydat uzyska zgodę na racjonalne dostosowania podczas testów komputerowych, o szczegółach poinformujemy go przed dniem testów. W niektórych przypadkach doprecyzowanie i przygotowanie koniecznych udogodnień jest czasochłonne, dlatego może się zdarzyć, że kandydat zostanie zaproszony na testy, które będą się odbywać dopiero w następnym okresie przeprowadzania testów. W takim przypadku poinformujemy go o tym jak najszybciej.

EPSO dopilnuje, aby wszyscy kandydaci wyłonieni w wyniku wstępnego naboru otrzymali zaproszenia i mogli zdawać testy w możliwie najlepszych warunkach.

Należy przy tym pamiętać, że inne testy, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, są organizowane bezpośrednio przez działy prowadzące rekrutację. W razie gdyby konieczne były specjalne udogodnienia na etapie testów rekrutacyjnych, należy poinformować o tym dział prowadzący rekrutację od razu po otrzymaniu zaproszenia na te testy. EPSO nie przekazuje działom prowadzącym rekrutację żadnych informacji na temat stanu zdrowia kandydatów ani ich specjalnych potrzeb.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie