Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Moja niepełnosprawność lub stan zdrowia wymagają zastosowania udogodnień podczas testów w ramach procedury naboru CAST/P. Co powinienem/powinnam w tym celu zrobić?

Moja niepełnosprawność lub stan zdrowia wymagają zastosowania udogodnień podczas testów w ramach procedury naboru CAST/P. Co powinienem/powinnam w tym celu zrobić?

O dostosowanie warunków przeprowadzania testów w ramach procedury naboru CAST/P możesz zwrócić się, zaznaczając w formularzu zgłoszeniowym pole „special requirements” (wymogi specjalne). Konieczne jest również podanie informacji na temat swoich specjalnych potrzeb w szczegółowym formularzu informacyjnym oraz przesłanie odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Jeżeli uzyskasz zgodę na uzasadnione udogodnienia podczas testów komputerowych, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem. W niektórych przypadkach doprecyzowanie i zorganizowanie takich udogodnień jest czasochłonne, dlatego może się zdarzyć, że zaproponujemy Ci zdawanie testów w następnym okresie przeprowadzania testów. W razie wystąpienia takiej konieczności poinformujemy Cię o tym jak najszybciej.

EPSO dopilnuje, aby wszyscy kandydaci dopuszczeni do testów otrzymali zaproszenia i mogli zdawać testy w możliwie najlepszych warunkach.

Należy przy tym pamiętać, że inne testy, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, są organizowane bezpośrednio przez instytucje UE. Służbom przeprowadzającym rekrutację nie przekazujemy żadnych informacji na temat stanu zdrowia kandydatów ani ich specjalnych potrzeb. W razie gdyby konieczne były specjalne udogodnienia na etapach następujących po testach komputerowych, należy poinformować o tym służby przeprowadzające rekrutację od razu po otrzymaniu zaproszenia na testy rekrutacyjne.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie