Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Mám postihnutie alebo zdravotný stav, ktoré si vyžadujú úpravy výberových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST. Čo mám urobiť?

Mám postihnutie alebo zdravotný stav, ktoré si vyžadujú úpravy výberových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST. Čo mám urobiť?

Kategórie otázok: 

O osobitné úpravy výberových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST môžete požiadať tak, že v prihláške zaškrtnete políčko „osobitné požiadavky“. Budete takisto musieť vyplniť aj podrobný informačný formulár o vašich osobitných potrebách a zaslať nám príslušné podporné dokumenty.

V prípade, že vám budú primerané úpravy na počítačové testy poskytnuté, budete o nich informovaný pred termínom testu. V niektorých prípadoch môže zabezpečenie primeraných úprav zabrať istý čas, a preto môžete byť vyzvaný, aby ste testy vykonali počas nasledujúceho skúšobného obdobia. V takom prípade vás o tom budeme čo najskôr informovať.

Úrad EPSO zabezpečí, aby boli všetci predbežne vybraní (do užšieho výberu) kandidáti pozvaní a aby absolvovali testy v čo najlepších podmienkach.

Upozorňujeme, že ďalšie testy, napríklad pohovory, organizujú priamo náborové útvary. V prípade potreby osobitných úprav v tejto fáze prijímacích testov o tom informujte príslušné náborové útvary hneď po tom, čo vám bola doručená pozvánka na prijímacie testy. Upozorňujeme, že úrad EPSO náborovým útvarom neposkytuje žiadne informácie týkajúce sa vášho stavu a osobitných potrieb.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie