Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kräver anpassningar av urvalsproven för Cast P-förfarandet. Hur ska jag göra?

Jag har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kräver anpassningar av urvalsproven för Cast P-förfarandet. Hur ska jag göra?

Du kan ansöka om särskilda anpassningar av urvalsproven för Cast/P-förfarandet i din ansökan genom att markera rutan särskilda behov. Du måste också fylla i ett detaljerat informationsformulär om dina särskilda behov och skicka in styrkande handlingar till oss.

Om du beviljas rimliga anpassningar av de datorbaserade proven, informerar vi dig före ditt provdatum. I vissa fall kan det ta tid att bestämma och organisera rimliga anpassningar och vi kan därför komma att be dig att göra ditt prov under nästa provperiod. I så fall informerar vi dig så snart som möjligt.

Epso kommer att se till alla utvalda sökande kallas och testas under bästa möjliga förhållanden.

Tänk på att de andra proven, t.ex. intervjuerna, anordnas direkt av EU-institutionerna. Vi vidarebefordrar ingen information om din funktionsnedsättning och dina särskilda behov till de rekryterande avdelningarna. Om du behöver särskilda anpassningar efter de datorbaserade proven bör du informera den rekryterande avdelningen så fort du har fått en kallelse till rekryteringsproven.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej