Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είδους επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχω;

Τι είδους επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται συναφής επαγγελματική εμπειρία.

Για να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική σας εμπειρία πρέπει να αφορά μια αληθινή εργασιακή σχέση οριζόμενη από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • πραγματική, ουσιαστική εργασία,
  • αμειβόμενη, και
  • με την ιδιότητα του μισθωτού (κάθε τύπος σύμβασης) ή του παρόχου υπηρεσίας.

Η επαγγελματική σας εμπειρία θα ληφθεί υπόψη μόνον εφόσον το περιεχόμενό της σχετίζεται με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλετε αίτηση.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της επαγγελματικής σας εμπειρίας προσμετρώνται ως εξής:

  • Εθελοντική εργασία: η εθελοντική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον είναι αμειβόμενη. Η εθελοντική εργασία πρέπει να είναι συγκρίσιμη με εργασία πλήρους απασχόλησης, τόσο ως προς τον αριθμό των δεδουλευμένων ωρών όσο και ως προς τη διάρκεια.
  • Πρακτική άσκηση: η πρακτική άσκηση λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον είναι αμειβόμενη.
  • Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία: η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία λαμβάνεται υπόψη για περίοδο που δεν υπερβαίνει τη νόμιμη διάρκεια της εν λόγω θητείας στο κράτος μέλος του οποίου είστε υπήκοος. (Η στρατιωτική θητεία μπορεί να εκτελείται πριν ή μετά την απόκτηση των τίτλων που παρέχουν πρόσβαση στον διαγωνισμό).
  • Άδεια μητρότητας/γονική άδεια/άδεια υιοθεσίας: η άδεια αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας. Εάν το γεγονός (γέννηση ή υιοθεσία) συμβεί όταν βρίσκεστε σε ανεργία, η αντίστοιχη άδεια δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  • Διδακτορικό: το διδακτορικό εξομοιώνεται με την επαγγελματική εμπειρία, ακόμη και όταν δεν είναι αμειβόμενο, και είναι διάρκειας τριών ετών το πολύ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
  • Μερική απασχόληση: η μερική απασχόληση προσμετράται κατ’ αναλογία του χρόνου εργασίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε εργαστεί με καθεστώς μερικής απασχόλησης για έξι μήνες, η εμπειρία σας θα υπολογιστεί σε τρεις μήνες.

Η επαγγελματική εμπειρία είναι σχετική μόνο εάν αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου που παρέχει πρόσβαση στους διαγωνισμούς.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι