KKK

Avaleht > KKK > Millised kutsekvalifikatsioonid peavad kandidaadil olema?

Millised kutsekvalifikatsioonid peavad kandidaadil olema?

Küsimuste kategooriad: 

Mõnikord on vajalik töökogemus asjaomases valdkonnas.

Erialase töökogemuse arvesse võtmiseks peab see olema saadud tegeliku töösuhte raames, mida iseloomustavad järgmised elemendid:

  • tegelik
  • tasustatud töö
  • töövõtjana (mis tahes liiki tööleping) või teenusepakkujana.

Erialast töökogemust võetakse arvesse üksnes juhul, kui see on seotud konkursiteates kirjeldatud ametiülesannetega.

Erialase töökogemuse eespool nimetatud elemente arvestatakse järgmiselt:

  • Vabatahtlik töö: vabatahtlikku tööd võetakse arvesse üksnes juhul, kui see on tasustatud. Vabatahtlik töö peab olema võrreldav täistööajaga tööga nii töötatud tundide arvu kui ka kestuse osas.
  • Praktika: praktikat võetakse arvesse, kui see on tasustatud.
  • Kohustuslik sõjaväeteenistus: kohustuslikku sõjaväeteenistust võetakse arvesse ajavahemikul, mis ei ületa kandidaadi kodakondsusjärgses liikmesriigis kõnealuse teenistuse puhul kehtivat seaduslikku kestust. (Sõjaväeteenistuse võib sooritada enne või pärast konkursil osalemiseks vajaliku kvalifikatsiooni omandamist.)
  • Emapuhkus / vanemapuhkus / lapsendamispuhkus: kõnealust puhkust võetakse arvesse, kui seda võeti töölepingu kehtivusajal. Kui sündmus (sünd või lapsendamine) leiab aset töötu olemise ajal, siis vastavat puhkust arvesse ei võeta. 
  • Doktoriõpe: doktoriõpet (ka tasustamata) käsitatakse erialase töökogemusena (maksimaalselt kolm aastat), tingimusel et see on edukalt läbitud.
  • Osaajatöö: osaajatööd arvutatakse proportsionaalselt töötatud aja alusel. Näiteks kuue kuu osaajatöö puhul arvestatakse töökogemuseks kolm kuud.

Erialane töökogemus on asjakohane üksnes juhul, kui see on omandatud pärast konkursil osalemiseks vajaliku diplomi omandamist.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei