Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén cineál cáilíochtaí gairmiúla a theastaíonn uaim?

Cén cineál cáilíochtaí gairmiúla a theastaíonn uaim?

Catagóirí ceisteanna: 

Is féidir go n-iarrfar taithí oibre freisin i réimse an phoist.

Chun go gcuirfear do thaithí oibre san áireamh, ní mór fíorchaidreamh oibre a bheith ann de réir mar a shainmhínítear sna heilimintí seo a leanas:

  • fíorobair a bhí inti,
  • a bhfuarthas pá aisti, agus
  • bhí tú i d'fhostaí (ar aon chineál conartha), nó bhí tú i do sholáthraí seirbhíse.

Ní chuirfear do thaithí oibre san áireamh ach amháin má bhí baint ag an obair a rinneadh leis na dualgais a bhfuil cur síos orthu i bhfógra an chomórtais a bhfuil tú ag cur isteach air.

Cuirfear na heilimintí de do thaithí oibre thuas san áireamh mar a leanas:

  • Obair dheonach: ní chuirfear obair dheonach san áireamh ach amháin más obair ar pá í. Ní mór obair dheonach a bheith inchomparáide le hobair lánaimseartha, de réir uaireanta oibre a rinneadh agus fhad na hoibre.
  • Intéirneacht: cuirfear intéirneachtaí san áireamh más intéirneachtaí ar pá iad.
  • Seirbhís mhíleata éigeantach: cuirfear san áireamh tréimhse seirbhíse míleata éigeantaí nach faide ná fad dlíthiúil na seirbhíse míleata éigeantaí sin sa Bhallstát ar náisiúnach de thú. (Is féidir an tseirbhís mhíleata a dhéanamh sula bhfaighidh tú an cháilíocht a theastaíonn le cur isteach ar an gcomórtas, nó ina dhiaidh sin).
  • Saoire mháithreachais / saoire tuismitheora / saoire chun páiste a uchtú: cuirfear an tsaoire sin san áireamh más faoi chuimsiú conartha oibre atá sí. Más amhlaidh a tharlóidh a thitfidh an t-imeacht amach (breith nó uchtú) le linn duit a bheith dífhostaithe, ní chuirfear an tsaoire a bhaineann leis sin san áireamh. 
  • Dochtúireacht: comhshamhlaítear dochtúireachtaí le taithí oibre, fiú amháin nuair nach dochtúireachtaí ar pá iad agus ar feadh uastréimhse trí bliana, ar choinníoll gur baineadh an dochtúireacht amach go rathúil.
  • Obair pháirtaimseartha: ríomhfar obair pháirtaimseartha ar bhonn pro rata de réir an ama a caitheadh ag obair. Mar shampla, má bhíonn sé mhí d'obair pháirtaimseartha déanta agat, measfar gur mhair an taithí oibre sin trí mhí.

Ní chuirfear an taithí oibre sin san áireamh ach amháin má fuarthas í tar éis duit an dioplóma a fháil a theastaíonn le cur isteach ar an gcomórtas.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh