Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koje radno iskustvo moram imati?

Koje radno iskustvo moram imati?

Kategorije pitanja: 

Za neka je radna mjesta potrebno relevantno radno iskustvo.

Da bi se uračunao u radno iskustvo, vaš rad mora biti stvarni radni odnos definiran sljedećim elementima:

  • doista ste radili
  • za rad ste bili plaćeni
  • radili ste kao zaposlenik (sve vrste ugovora) ili pružatelj usluge.

Da bi se rad priznao kao radno iskustvo, priroda tog posla mora biti bliska poslovima navedenima u obavijesti o natječaju na koji se prijavljujete.

Spomenuti elementi vašeg radnog iskustva računaju se kako slijedi:

  • Dobrovoljni rad: dobrovoljni rad priznaje se samo ako je plaćen. Brojem odrađenih sati i trajanjem dobrovoljni rad mora biti usporediv s radom u punom radnom vremenu.
  • Stažiranje: stažiranje se priznaje samo ako je plaćeno.
  • Obvezna vojna služba: obvezna vojna služba priznaje se u trajanju ne duljem od zakonskog trajanja te službe u državi članici čiji ste državljanin. (Vojni rok može biti odslužen prije ili poslije stjecanja kvalifikacija koje omogućuju sudjelovanje u natječaju).
  • Rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust: taj se dopust priznaje samo ako je pokriven ugovorom o radu. Ako je dijete rođeno ili posvojeno dok ste nezaposleni, dopust se neće uračunati u radno iskustvo. 
  • Doktorat: doktorati, čak i neplaćeni, smatraju se radnim iskustvom u trajanju od najviše tri godine ako je doktorski studij uspješno završen.
  • Rad u nepunom radnom vremenu: rad u nepunom radnom vremenu priznat će se razmjerno trajanju tog rada. Na primjer, ako ste šest mjeseci radili pola radnog vremena, priznat će vam se tri mjeseca radnog iskustva.

Priznat će se samo radno iskustvo stečeno nakon stjecanja diplome koja omogućuje sudjelovanje u natječaju.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne