DUK

Pradžia > DUK > Kokią profesinę patirtį turiu turėti?

Kokią profesinę patirtį turiu turėti?

Klausimų kategorijos: 

Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama atitinkamos darbo patirties.

Kad būtų atsižvelgta į jūsų profesinę patirtį, ji turi būti pagrįsta faktiniais darbo santykiais, kurie apibrėžiami kaip:

  • realus, tikras darbas
  • už užmokestį, mokamą
  • kaip darbuotojui (pagal bet kokią sutartį) arba kaip paslaugos teikėjui.

Į jūsų profesinę patirtį bus atsižvelgiama, tik jeigu ji bus susijusi su pareigomis, aprašytomis pranešime apie konkursą, pagal kurį teikiate paraišką.

Pirmiau nurodyti jūsų profesinės patirties elementai bus skaičiuojami taip:

  • Savanoriška veikla. Į savanorišką veiklą bus atsižvelgiama, tik jeigu už ją mokamas užmokestis. Savanoriška veikla turi būti prilyginama darbui visą darbo dieną tiek pagal dirbtų valandų skaičių, tiek pagal trukmę.
  • Mokomoji praktika. Į mokomąją praktiką bus atsižvelgiama, tik jeigu už ją mokamas užmokestis.
  • Privalomoji karo tarnyba. Bus atsižvelgiama tik į tą privalomosios karo tarnybos laikotarpį, kuris neviršija teisėtos tokios tarnybos trukmės jūsų pilietybės valstybėje narėje. (Karo tarnyba gali būti atliekama prieš įgyjant kvalifikaciją, suteikiančią teisę dalyvauti konkurse, arba ją įgijus).
  • Motinystės atostogos, vaiko priežiūros atostogos, įvaikinimo atostogos. Į šias atostogas atsižvelgiama, jeigu jos suteikiamos pagal darbo sutartį. Jeigu veiksmas (gimimas arba įvaikinimas) įvyksta, kai esate bedarbis, į atitinkamas atostogas neatsižvelgiama. 
  • Doktorantūra. Doktorantūros studijos prilyginamos profesinei patirčiai, net jeigu už jas nemokamas užmokestis, tačiau tik iki trejų metų ir tik jeigu studijos sėkmingai užbaigtos.
  • Darbas ne visą darbo dieną. Darbas ne visą darbo dieną bus apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Pavyzdžiui, jei šešis mėnesius dirbote ne visą darbo dieną, jūsų patirtis bus skaičiuojama kaip trys mėnesiai.

Į profesinę patirtį atsižvelgiama tik tuomet, jei ji įgyta gavus diplomą, suteikiantį teisę dalyvauti konkurse.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne