Veelgestelde vragen

Startseite > Veelgestelde vragen > Welk soort beroepskwalificaties heb ik nodig?

Welk soort beroepskwalificaties heb ik nodig?

Categorieën veelgestelde vragen: 

In sommige gevallen wordt relevante werkervaring gevraagd.

Die ervaring telt alleen mee als u die heeft opgedaan in een echte arbeidsrelatie die gekenmerkt wordt door de volgende elementen:

  • reële en daadwerkelijke arbeid,
  • op betaalde basis, en
  • als werknemer (ongeacht het soort contract) of als dienstverlener.

Bovendien telt uw beroepservaring alleen mee als die verband houdt met de taken die zijn omschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek waarvoor u zich inschrijft.

De berekening van uw beroepservaring gebeurt op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk telt alleen mee als het om betaald werk gaat. Vrijwilligerswerk moet vergelijkbaar zijn met voltijds werk, zowel wat het aantal gewerkte uren als wat de duur betreft.
  • Stages: alleen betaalde stages tellen mee.
  • Verplichte militaire dienst: verplichte militaire dienst telt mee, zij het voor maximaal de wettelijke duur van de dienstplicht in de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft (ongeacht of de militaire dienst werd vervuld voor of na het behalen van de kwalificatie die toegang geeft tot het vergelijkend onderzoek).
  • Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof: dit verlof telt mee, mits het in het kader van een arbeidsovereenkomst is verleend. Als de geboorte of adoptie heeft plaatsgevonden op het moment dat u werkloos was, telt het verlof niet mee. 
  • Doctoraat of promotie (PhD): Een doctoraats- of promotieonderzoek telt mee als beroepservaring, zelfs wanneer het onbetaald was, voor een maximum van drie jaar, voor zover u de PhD-titel ook heeft behaald.
  • Parttimewerk: parttimewerk telt mee "pro rata temporis". Heeft u bijvoorbeeld zes maanden halftijds gewerkt, dat telt dit mee als drie maanden ervaring.

Beroepservaring is alleen relevant voor zover die werd verworven na het behalen van het diploma dat toegang geeft tot het vergelijkend onderzoek.

Vond u dit antwoord nuttig?

Ja Nee