Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kakšno vrsto delovnih izkušenj potrebujem?

Kakšno vrsto delovnih izkušenj potrebujem?

Kategorije vprašanj: 

V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne izkušnje.

Delovne izkušnje se upoštevajo samo, če predstavljajo dejansko delovno razmerje, ki je opredeljeno kot:

  • dejansko delo,
  • plačano delo in
  • kot delo zaposlene osebe (ne glede na vrsto pogodbe) ali ponudnika storitve.

Vaše delovne izkušnje se upoštevajo samo, če je njihova vsebina v povezavi z nalogami, opisanimi v razpisu natečaja, na katerega se prijavljate.

Vaše delovne izkušnje bomo upoštevali, kot sledi:

  • Prostovoljsko delo: prostovoljsko delo bo upoštevano le, če je plačano. Prostovoljsko delo mora biti po številu ur in trajanju primerljivo z delom s polnim delovnim časom.
  • Delovna praksa: delovna praksa bo upoštevana, če je plačana.
  • Obvezni vojaški rok: obvezno služenje vojaškega roka bo upoštevano za obdobje, ki ne presega pravnega trajanja omenjenega roka v državi članici, katere državljan ste. (Vojaški rok lahko služite preden ste pridobili kvalifikacije, ki omogočajo dostop do natečaja, ali po tem).
  • Porodniški/starševski dopust/dopust za posvojitev: ta dopust se upošteva, če sodi v okvir delovne pogodbe. Če se dogodek (rojstvo ali posvojitev) zgodi, ko ste brezposelni, se ustrezni dopust ne upošteva. 
  • Doktorski študij: doktorski študij, tudi neplačan, je izenačen z delovnimi izkušnjami, vendar se priznajo največ tri leta, če je bil uspešno zaključen.
  • Delo s krajšim delovnim časom: delo z delovnim časom, krajšim od polnega, se izračuna sorazmerno na podlagi opravljenega dela. Če ste denimo delali s krajšim delovnim časom šest mesecev, bo izračun vaših izkušenj štel tri mesece.

Delovne izkušnje se bodo upoštevale le, če so bile pridobljene po diplomi, ki se zahteva za sodelovanje v tem natečaju.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne