Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilken yrkeserfarenhet behöver jag?

Vilken yrkeserfarenhet behöver jag?

Frågekategorier: 

I vissa fall kan det krävas relevant erfarenhet.

För att din yrkeserfarenhet ska räknas måste den gälla ett faktiskt arbetsförhållande enligt följande definition:

  • Det ska röra sig om verkliga arbetsuppgifter.
  • Arbetet ska vara avlönat.
  • Du ska ha varit anställd (oavsett typ av anställning) eller verkat som tjänsteleverantör.

Din yrkeserfarenhet kommer bara att beaktas om dina arbetsuppgifter har koppling till de arbetsuppgifter som beskrivs i meddelandet om det uttagningsprov du söker till.

Reglerna ovan kommer att tillämpas på din yrkeserfarenhet på följande sätt:

  • Volontärarbete: Sådant arbete räknas enbart om det är avlönat. Volontärarbetet måste vara jämförbart med en heltidsanställning, både vad gäller antalet arbetade timmar och varaktighet.
  • Praktik: Praktikperioder beaktas om det rör sig om avlönad praktik.
  • Obligatorisk värnplikt: Obligatorisk värnplikt räknas för en period som inte får vara längre än den lagstadgade längden på värnplikten i det EU-land där du är medborgare. (Värnplikten kan göras före eller efter att du har tagit den examen som ger dig behörighet att söka till uttagningsprovet).
  • Föräldraledighet: Ledigheter för mammor och pappor beaktas om de har tagits ut inom ramen för en anställning. Om barnet föds eller adopteras när du är arbetslös beaktas föräldraledigheten inte. 
  • Doktorandstudier: Doktorandstudier jämställs med yrkeserfarenhet i högst tre även om studierna är oavlönade, under förutsättning att du har avlagt en doktorsexamen.
  • Deltidsarbete: Deltidsarbete räknas som den andel av ett heltidsarbete det motsvarar. Om du till exempel har arbetat halvtid i sex månader räknas din erfarenhet som tre månader.

Yrkeserfarenheten anses bara vara relevant om du har förvärvat den efter att du har tagit den examen som ger dig behörighet att söka till uttagningsprovet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej