Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είδους τίτλους σπουδών πρέπει να έχω;

Τι είδους τίτλους σπουδών πρέπει να έχω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση.

Κατά κανόνα:

  • για όλες τις θέσεις μη πανεπιστημιακού επιπέδου (βοηθοί/ομάδες καθηκόντων II, III) απαιτείται (τουλάχιστον) να έχετε ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • για όλες τις θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (διοικητικοί υπάλληλοι/ομάδα καθηκόντων IV) απαιτείται τουλάχιστον να έχετε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (τριετούς διάρκειας).

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένο προφίλ. Δείτε παραδείγματα τίτλων σπουδών που γίνονται αποδεκτοί.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι