Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Koje obrazovne kvalifikacije moram imati?

Koje obrazovne kvalifikacije moram imati?

Kategorije pitanja: 

Minimalne obrazovne kvalifikacije ovise o vrsti radnog mjesta.

Općenito:

  • za sva radna mjesta za koja nije potrebno visokoškolsko obrazovanje (asistenti / funkcijske skupine II. i III.) potrebno je završeno (barem) srednjoškolsko obrazovanje
  • za sva radna mjesta za koja je potrebno visokoškolsko obrazovanje (administratori / funkcijska skupina IV.) potrebno je završeno barem visokoškolsko obrazovanje (trogodišnje).

Potpuni podaci o obrazovnim kvalifikacijama potrebnima za određeni profil dostupni su u obavijesti o natječaju. Vidjeti primjere prihvatljivih kvalifikacija.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne