Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilken utbildning måste jag ha?

Vilken utbildning måste jag ha?

Frågekategorier: 

Minimikraven på utbildning skiljer sig åt mellan de olika profilerna.

I allmänhet gäller följande:

  • Assistenttjänster (tjänstegrupp II och III) kräver att du (minst) har en avslutad gymnasieutbildning
  • Handläggartjänster (tjänstegrupp IV) kräver att du har en avslutad universitets- eller högskoleutbildning (minst tre års heltidsstudier).

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa mer om vilken utbildning som krävs för en viss profil. Du kan också titta i vår lista med exempel på godkända examina.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej