Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Na kojem jeziku moram ispuniti obrazac za prijavu?

Na kojem jeziku moram ispuniti obrazac za prijavu?

Prijavu možete ispuniti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Pri ispunjavanju obrasca za prijavu kandidati moraju odabrati jezik 1 i jezik 2 za potrebe testiranja.

  • Jezik 1 može biti bilo koji od 24 službena jezika EU-a.
  • Jezik 2 mora biti engleski ili francuski.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne