ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > На какъв език се полагат тестовете в рамките на конкурса за секретари?

На какъв език се полагат тестовете в рамките на конкурса за секретари?

Категории въпроси: 

Трябва да изберете езиците за вашите тестове, когато попълвате формуляра за кандидатстване.

Тестовете ще се проведат на два различни езика:

език 1 за тестовете за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (тестове с въпроси с избор между няколко отговора) — можете да изберете вашия език 1 измежду 24-те официални езика на Европейския съюз;

език 2 за:

  • тестовете за професионални умения — точност и прецизност и определяне на приоритети и организиране (тестове с въпроси с избор между няколко отговора)
  • теста за умения за работа с Microsoft Office Word (тест с въпроси с избор между няколко отговора)
  • тестовете в рамките на центъра за оценяване (две ролеви игри и интервю относно свързаните с областта компетенции).

Трябва да изберете вашия език 2 между английски и френски.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не