Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε ποια γλώσσα πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες στον διαγωνισμό γραμματέων;

Σε ποια γλώσσα πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες στον διαγωνισμό γραμματέων;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, θα πρέπει να επιλέξετε τις γλώσσες για τις δοκιμασίες σας.

Οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε δύο διαφορετικές γλώσσες:

Στη γλώσσα 1 πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες ευχέρειας στους αριθμητικούς υπολογισμούς, κατανόησης κειμένου και κατανόησης αφηρημένων εννοιών (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - MCQ). Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας 1 από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη γλώσσα 2 πραγματοποιούνται

  • οι δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων: οι δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με την ορθότητα και την ακρίβεια καθώς και με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την οργάνωση
  • οι δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με δεξιότητες Microsoft Office Word
  • οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης (εκτέλεση δύο ρόλων και συνέντευξη σε συγκεκριμένο τομέα)

Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα σας 2 μεταξύ των αγγλικών και των γαλλικών.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι