Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > W jakich językach będę zdawać testy podczas konkursu na pracowników sekretariatu?

W jakich językach będę zdawać testy podczas konkursu na pracowników sekretariatu?

Kategorie pytań: 

Języki testów wybiera się w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kandydaci zdają testy w dwóch różnych językach:

w języku 1: testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (testy wielokrotnego wyboru). Może to być dowolny spośród 24 języków urzędowych Unii Europejskiej

w języku 2:

  • testy sprawdzające umiejętności zawodowe: test na dokładność i precyzję oraz test na ustalanie priorytetów i organizację (testy wielokrotnego wyboru)
  • umiejętność obsługi edytora tekstu Word w Microsoft Office (test wielokrotnego wyboru)
  • testy oceny zintegrowanej (dwie scenki z podziałem na role oraz rozmowa dotycząca dziedziny konkursu).

Językiem 2 musi być język angielski lub francuski.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie