Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > V akom jazyku absolvujem testy vo výberovom konaní pre sektretárov?

V akom jazyku absolvujem testy vo výberovom konaní pre sektretárov?

Pri vypĺňaní prihlášky si musíte zvoliť jazyky, v ktorých absolvujete testy.

Testy sa budú konať v dvoch odlišných jazykoch:

V prvom jazyku budú testy numerického, verbálneho a abstraktného uvažovania s otázkami s voliteľnými odpoveďami: prvý jazyk si môžete zvoliť spomedzi 24 úradných jazykov Európskej únie.

V druhom jazyku budú prebiehať

  • testy odborných zručností: testy správnosti a presnosti a testy prioritizácie a organizovania s otázkami s voliteľnými odpoveďami
  • test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami týkajúci sa ovládania programu Microsoft Office Word
  • testy v hodnotiacom centre (dve rolové hry a pohovor týkajúci sa predmetného odboru)

Druhý jazyk musí byť angličtina alebo francúzština.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie