Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > På vilka språk ska jag göra proven inom uttagningsprovet för sekreterare?

På vilka språk ska jag göra proven inom uttagningsprovet för sekreterare?

Frågekategorier: 

Du ska välja språk för proven när du fyller i din ansökan.

Du ska göra proven på två olika språk:

Språk 1 för proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (datorbaserade flervalsfrågor): du väljer språk 1 bland de 24 officiella EU-språken.

Språk 2 används för

  • proven i yrkeskunskaper: prov med flervalsfrågor som rör noggrannhet och precision samt prioritering och organisation
  • provet med flervalsfrågor om Microsoft Office Word
  • proven vid utvärderingscentrum (två rollspel och en områdesrelaterad intervju).

Ditt språk 2 måste vara antingen engelska eller franska.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej