ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Мога ли да кандидатствам едновременно за степени AST/SC 1 и AST/SC 2?

Мога ли да кандидатствам едновременно за степени AST/SC 1 и AST/SC 2?

Категории въпроси: 

Не, можете да кандидатствате само за една степен. Трябва да направите своя избор, когато кандидатствате онлайн, и няма да можете да го промените, след като валидирате вашия формуляр за кандидатстване.

Същевременно конкурсната комисия може да промени степените на кандидати от AST/SC 2 на AST/SC 1. Промяната може да бъде извършена само по време на проверката за допустимост и при определени строги условия, посочени в точка 4 от обявлението за конкурса.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не