Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να υποβάλω αίτηση και για τους δύο βαθμούς, AST/SC 1 και AST/SC 2;

Μπορώ να υποβάλω αίτηση και για τους δύο βαθμούς, AST/SC 1 και AST/SC 2;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Όχι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για έναν βαθμό. Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής σας αίτησης, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή σας την οποία δεν μπορείτε να αλλάξετε από τη στιγμή που θα επικυρώσετε την ηλεκτρονική σας αίτηση υποψηφιότητας.

Ωστόσο, η εξεταστική επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κατατάξει έναν υποψήφιο AST/SC 2 στον βαθμό AST/SC 1. Αυτό μπορεί να γίνει αποκλειστικά κατά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας και υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο σημείο 4 της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι