Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir liom iarratas a dhéanamh ar ghrád AST/SC 1 agus ar ghrád AST/SC 2?

An féidir liom iarratas a dhéanamh ar ghrád AST/SC 1 agus ar ghrád AST/SC 2?

Catagóirí ceisteanna: 

Ní féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon ghrád amháin. Ní mór duit an rogha a dhéanamh tráth an chlárúcháin ar líne agus ní fhéadfaidh tú an rogha sin a athrú i ndiaidh duit d'iarratas ar líne a bhailíochtú.

Mar sin féin, féadfaidh an bord roghnúcháin iarrthóirí ar ghrád AST/SC 2 a aistriú chuig grád AST/SC 1. Féadfar an t-aistriú sin a dhéanamh go heisiach le linn na seiceála incháilitheachta agus de réir coinníollacha dochta áirithe atá sonraithe faoi phointe 4 den fhógra comórtais.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh