Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czy mogę zgłosić się do obu grup zaszeregowania, AST/SC 1 i AST/SC 2?

Czy mogę zgłosić się do obu grup zaszeregowania, AST/SC 1 i AST/SC 2?

Nie, można zgłosić się tylko do jednej grupy. Decyzję należy podjąć w momencie składania zgłoszenia elektronicznego i nie można jej zmienić po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego.

Komisja konkursowa może jednak przenieść kandydata z grupy zaszeregowania AST/SC 2 do AST/SC 1. Jest to możliwe wyłącznie na etapie kontroli spełniania przez kandydatów warunków udziału w konkursie oraz jeśli spełnione są ściśle określone warunki opisane w pkt 4 ogłoszenia o konkursie.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie