ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какви видове тестове с въпроси с избор между няколко отговора ще трябва да положа?

Какви видове тестове с въпроси с избор между няколко отговора ще трябва да положа?

Категории въпроси: 

Ако валидирате вашия формуляр за кандидатстване преди крайния срок, ще бъдете поканен да положите редица предварителни тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в някой от акредитираните центрове на EPSO. Тези тестове включват:

  • тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на вашия език 1) и
  • тестове за професионални умения — точност и прецизност и определяне на приоритети и организиране (на вашия език 2).

Ако получите изисквания минимум точки на всички предварителни тестове с въпроси с избор между няколко отговора и имате един от най-високите общи резултати на двата теста за професионални умения, ще бъдете поканен да се явите на тест за умения за работа с Microsoft Office Word (тест с въпроси с избор между няколко отговора) на вашия език 2.

За повече информация вижте нашите примерни тестове за асистенти (AST-SC).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не