Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε ποιες δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής θα χρειαστεί να λάβω μέρος;

Σε ποιες δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής θα χρειαστεί να λάβω μέρος;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αν επικυρώσετε εμπρόθεσμα την αίτησή σας, θα κληθείτε σε μια σειρά προκαταρκτικών δοκιμασιών, οι οποίες συνίστανται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή, σε ένα από τα διαπιστευμένα εξεταστικά κέντρα της EPSO. Οι δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή διοργανώνονται ως εξής:

  • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με την κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (στη γλώσσα σας 1) και
  • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες (ορθότητα και ακρίβεια, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση) (στη γλώσσα σας 2).

Αν επιτύχετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε όλες τις προκαταρκτικές δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες συνολικά στις δύο δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων, θα κληθείτε σε δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις δεξιότητες Microsoft Office Word στη γλώσσα σας 2.

Για περαιτέρω ενημέρωση, μπορείτε επίσης να δείτε τα παραδείγματα δοκιμασιών («Βοηθοί (AST-SC)»).

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι