Usein kysyttyä

Etusivu > Usein kysyttyä > Millaisia monivalintakokeita hakijan pitää tehdä?

Millaisia monivalintakokeita hakijan pitää tehdä?

Jos olet validoinut hakemuksesi määräaikaan mennessä, sinut kutsutaan tietokoneella tehtäviin alkuvaiheen monivalintakokeisiin johonkin EPSOn hyväksymään testikeskukseen. Monivalintakokeet on ryhmitelty seuraavasti:

  • kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavat monivalintakokeet (tehdään hakijan kielellä 1)
  • ammatillisia valmiuksia (tarkkuus ja huolellisuus sekä priorisointikyky ja järjestelmällisyys) mittaavat monivalintakokeet (tehdään hakijan kielellä 2).

Jos olet saanut vaaditun vähimmäispistemäärän kaikista alkuvaiheen monivalintakokeista ja parhaimpiin kuuluvan kokonaispistemäärän ammatillisia valmiuksia mittaavista kahdesta kokeesta, sinut kutsutaan Microsoft Office Word -taitoja mittaavaan monivalintakokeeseen. Tämä koe tehdään hakijan kielellä 2.

EPSOn sivustolla on esimerkkejä hallintoavustajien (AST-SC) koetehtävistä.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En