Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakie testy wielokrotnego wyboru będę zdawać?

Jakie testy wielokrotnego wyboru będę zdawać?

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie kandydat zostanie zaproszony na sesję wstępnych komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO. Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane następująco:

  • testy wielokrotnego wyboru sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (w języku 1 kandydata) oraz
  • testy wielokrotnego wyboru sprawdzające umiejętności zawodowe (dokładność i precyzję oraz ustalanie priorytetów i organizację) (w języku 2 kandydata).

Kandydaci, którzy uzyskali wymagane minimum we wszystkich wstępnych testach wielokrotnego wyboru oraz jak najwyższą łączną liczbę punktów w obu testach sprawdzających umiejętności zawodowe, zostaną zaproszeni do udziału w teście wielokrotnego wyboru sprawdzającym umiejętność obsługi edytora tekstu Word w Microsoft Office w języku 2.

Zobacz również przykładowe testy „Asystenci (AST-SC)”.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie