Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Aké druhy testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami budem musieť absolvovať?

Aké druhy testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami budem musieť absolvovať?

Ak prihlášku potvrdíte v stanovenej lehote, dostanete pozvanie, aby ste v jednom z akreditovaných centier úradu EPSO absolvovali sériu predbežných počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami. Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú organizovať takto:

  • testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania (vo vašom prvom jazyku) pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami a
  • testy odborných zručností (testy správnosti a presnosti a prioritizácie a organizovania) pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (vo vašom druhom jazyku)

Ak ste dosiahli požadovaný minimálny počet bodov vo všetkých predbežných testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami a jedno z hodnotení s najvyšším počtom kombinovaných bodov v dvoch testoch odborných zručností, dostanete pozvanie, aby ste vo svojom druhom jazyku absolvovali test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorý sa týka ovládania programu Microsoft Office Word.

Navštívte našu stránku so vzorovými testami [„Asistenti (AST-SC)“], na ktorej nájdete ďalšie informácie.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie