Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilken typ av datorbaserade prov med flervalsfrågor måste jag göra?

Vilken typ av datorbaserade prov med flervalsfrågor måste jag göra?

Om du validerar ditt ansökningsformulär före sista ansökningsdagen kommer du att kallas till en serie inledande datorbaserade prov med flervalsfrågor som du gör på ett av Epsos ackrediterade provcentrum. De datorbaserade proven organiseras så här:

  • Proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande gör du på ditt språk 1.
  • Proven i yrkeskunskaper (noggrannhet och precision samt prioritering och organisation) gör du på ditt språk 2.

Om du får godkänt i alla de inledande proven och är en av dem som fått det högsta sammanlagda resultatet i de två proven i yrkeskunskaper, kallas du till ett prov med flervalsfrågor om Microsoft Office Word på ditt språk 2.

Titta gärna på våra exempelprov (”Assistenter (AST-SC)”).

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej