Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού/γραμματέα (AST/SC) στον διαγωνισμό γραμματέων του 2020;

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού/γραμματέα (AST/SC) στον διαγωνισμό γραμματέων του 2020;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 
  • Η σταδιοδρομία του βοηθού καλύπτει τους βαθμούς AST/SC1 έως AST/SC6.
  • Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST/SC1.
  • Οι υποψήφιοι AST/SC1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων). Οι υποψήφιοι AST/SC1 πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, άμεσα συνδεόμενη με τη φύση των καθηκόντων.
  • Ο βαθμός AST/SC2 είναι για πιο έμπειρους υποψηφίους (εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών).

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι