Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cé na grúpaí feidhme éagsúla atá ann le haghaidh Cúntóirí-Rúnaithe i gcomórtas 2020 le haghaidh Rúnaithe?

Cé na grúpaí feidhme éagsúla atá ann le haghaidh Cúntóirí-Rúnaithe i gcomórtas 2020 le haghaidh Rúnaithe?

Catagóirí ceisteanna: 
  • Baineann gairm an chúntóra leis na gráid AST/SC1 go AST/SC6.
  • Is gnách go dtéann fostaithe nua i gceann oibre ag grád AST/SC1.
  • Ní mór d'iarrthóirí ar AST/SC1 oideachas meánscoile nó oiliúint ghairme sa réimse a bheith acu, (atá coibhéiseach le Leibhéal 4 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí. Ní mór d'iarrthóirí ar AST/SC1 trí bliana ar a laghad de thaithí oibre a bheith acu i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist.
  • AST/SC2 le haghaidh iarrthóirí a bhfuil níos mó taithí acu (7 mbliana ar a laghad).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh