ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Къде мога да намеря повече информация за условията на труд на договорно наетите служители?

Къде мога да намеря повече информация за условията на труд на договорно наетите служители?

Категории въпроси: 

Повече информация за условията на труд, както и последни сведения за заплатите на служителите на постоянен и временен договор (годишна актуализация, приложима от юли 2020 г.) ще намерите в Правилника за длъжностните лица.

Допълнителна информация относно условията на работа в Европейската комисия е на разположение и на страницата Условия за работа на другите служители.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не