ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Къде мога да намеря повече информация за условията на труд на договорно наетите служители?

Къде мога да намеря повече информация за условията на труд на договорно наетите служители?

Повече информация за условията на труд, както и последни сведения за заплатите на служителите на постоянен и временен договор (годишна актуализация, приложима от юли 2020 г.) ще намерите в Правилника за длъжностните лица.

Допълнителна информация относно условията на работа в Европейската комисия е на разположение и на страницата Условия за работа на другите служители.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не