ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как мога да променя личните си данни в своя EPSO профил?

Как мога да променя личните си данни в своя EPSO профил?

Категории въпроси: 

Щракнете върху „Лични данни“ вляво от вашия EPSO профил и следвайте инструкциите за редактиране на личните ви данни.

За да промените вашите фамилно име (фамилия) / фамилно име (фамилия) по рождение / собствено име / пол / дата на раждане / гражданство, изпратете ни кратко резюме на Вашето искане и копие на официален документ, обосноваващ промяната (копие на Вашия паспорт, национална лична карта, съдебно решение и др.) по електронна поща на адрес EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu. След като искането Ви бъде прието от EPSO, промяната ще стане видима във Вашия EPSO профил. Моля, имайте предвид, че всяко искане за промяна на личните данни може да бъде отхвърлено, ако не бъде представено доказателство в срок от пет дни.

Моля, имайте предвид, че приемането на тази промяна ще отнеме няколко дни, затова не създавайте друга идентична заявка.

Имайте предвид, че не можете да променяте информацията във вашата валидирана кандидатура, но промените в личните данни се вземат предвид при валидираните от вас заявления.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не