Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς μπορώ να αλλάξω προσωπικά στοιχεία στον λογαριασμό μου EPSO;

Πώς μπορώ να αλλάξω προσωπικά στοιχεία στον λογαριασμό μου EPSO;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Κάντε κλικ στο «Προσωπικά δεδομένα» στα αριστερά του λογαριασμού σας EPSO και ακολουθήστε τις οδηγίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Για να αλλάξετε το επώνυμό σας/επώνυμό σας κατά τη γέννηση/το όνομα/το φύλο/την ημερομηνία γέννησης/την ιθαγένεια, στείλτε μας σύντομη περιγραφή του αιτήματός σας και αντίγραφο επίσημου εγγράφου που δικαιολογεί την αλλαγή (αντίγραφο διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας, νομικής απόφασης κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu. Μόλις το αίτημά σας γίνει δεκτό από την EPSO, η αλλαγή θα είναι ορατή στον ατομικό σας λογαριασμό EPSO. Επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε αίτηση αλλαγής προσωπικών στοιχείων μπορεί να απορριφθεί εάν δεν προσκομίσετε αποδείξεις εντός πέντε ημερών.

Σημειωτέον ότι η αποδοχή αυτής της αλλαγής θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, γι αυτό παρακαλείστε να μην δημιουργήσετε άλλη ίδια αίτηση.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία σε μια επικυρωμένη αίτησή σας, αλλά οι αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη για τις επικυρωμένες αιτήσεις σας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι