Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Conas is féidir liom mo shonraí pearsanta a athrú i mo chuntas EPSO?

Conas is féidir liom mo shonraí pearsanta a athrú i mo chuntas EPSO?

Catagóirí ceisteanna: 

Cliceáil ar “Sonraí pearsanta” ar chlé i do chuntas EPSO agus lean na treoracha chun do chuid sonraí pearsanta a chur in eagar.

Chun do shloinne / sloinne nuair a rugadh tú / céadainm / inscne / dáta breithe / saoránacht a athrú, seol chugainn achoimre ghearr ar d’iarratas agus cóip de dhoiciméad oifigiúil ina dtugtar údar leis an athrú (cóip de do phas, cárta aitheantais náisiúnta, cinneadh dlíthiúil etc.) trí ríomhphost chuig EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu. Nuair atá glactha ag EPSO le d’iarratas, beidh an t-athrú le feiceáil i do chuntas EPSO. Tabhair do d’aire gurbh fhéidir diúltú d’aon iarratas ar shonraí pearsanta a athrú mura gcuirtear cruthúnas ar fáil laistigh de chúig lá.

Tabhair do d’aire go dtógfaidh sé roinnt laethanta glacadh leis an athrú seo. Ná cruthaigh iarratas eile den chineál céanna, le do thoil.

Tabhair do d’aire nach féidir leat an t-eolas i d’iarratas bailíochtaithe a athrú, ach go gcuirtear athruithe ar na sonraí pearsanta san áireamh sna hiarratais bhailíochtaithe.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh