Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako da učitam/povežem svoje popratne dokumente?

Kako da učitam/povežem svoje popratne dokumente?

Najkasnije dan prije testiranja u centru za procjenu morate dostaviti skenirane primjerke relevantnih dokumenata kojima ćete potkrijepiti informacije navedene u obrascu za prijavu. Njih treba:

A. učitati u EPSO račun i
B. povezati s obrascem za prijavu.

Dodatne informacije o popratnim dokumentima koje treba učitati naći ćete u općim pravilima otvorenih natječaja priloženima obavijesti o natječaju.

A. Učitavanje dokumenata u EPSO račun

Prvo učitajte skenirane dokumente tako što ćete u svojem EPSO računu kliknuti na gumb „Upload supporting documents” (Učitaj popratne dokumente).

Relevantni popratni dokumenti podijeljeni su u sljedeće četiri kategorije:

  1. važeća osobna iskaznica ili putovnica
  2. obrazovanje i osposobljavanje
  3. radno iskustvo
  4. ostali dokumenti.

Možete učitati do 20 datoteka kategorije 1., 2. i 4. te do 50 datoteka kategorije 3. (najviše 2 MB po datoteci).

Dokumenti moraju biti u formatu PDF, TIFF-u ili JPG. Ostali formati datoteka nisu dopušteni.

Dobijete li poruku o pogrešci, preimenujte dokument: u imenu datoteke izbjegavajte posebne znakove (_-/ itd.) i razmake, a prije datotečnog nastavka (pdf, tiff, jpg) stavite samo jednu točku (.). 

Prethodno učitani dokument možete prikazati/pregledati klikom na oznaku „Prikaži”, u obliku oka, a dokument možete izbrisati klikom na oznaku „Izbriši”, u obliku koša za smeće. Brisati možete samo ako dokument još nije povezan ili više nije povezan s prijavom.

B. Povezivanje dokumenata s prijavom

Kad dokumente učitate u svoj EPSO račun, relevantne dokumente morate povezati s obrascem za prijavu klikom na gumb „Link supporting documents” (Poveži popratne dokumente), koji se nalazi uz svaku prijavu u kartici „Application(s)” (Prijave) u vašem EPSO računu.

Klikom na gumb „Link supporting documents” (Poveži popratne dokumente) možete pristupiti popisu popratnih dokumenata učitanih u svoj EPSO račun. Dokumenti su grupirani pod „Vrsta datoteke” u 4 moguće kategorije i poredani abecednim redom pod „Prikaži ime”. Možete učiniti sljedeće:

  1. prikazati (pregledati) dokument („Prikaži”, oznaka u obliku oka)
  2. povezati dokument („Poveznica”, oznaka u obliku lanca)
  3. ukinuti povezivanje za sve dokumente („Ukini poveznicu na sve”: riječ „Sve” uz oznaku prekinutog lanca koja se nalazi iznad)
  4. ukinuti povezivanje tog dokumenta („Ukini poveznicu”, oznaka u obliku prekinutog lanca).

Kad učinite sve što je potrebno, klikom na gumb „Povratak” vratit ćete se na prethodni zaslon.

Ti se dokumenti neće dostaviti službama koje zapošljavaju novo osoblje.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne