ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Кога трябва да представя документите, удостоверяващи професионалния ми опит, и моите дипломи?

Кога трябва да представя документите, удостоверяващи професионалния ми опит, и моите дипломи?

Само кандидатите, поканени да се явят на тестовете в центъра за оценяване, трябва да качат сканирани копия на съответните документи, удостоверяващи информацията във формулярите за кандидатстване. По принцип тези документи трябва да бъдат качени най-късно в деня преди тестовете в центъра за оценяване.

Кандидатите в рамките на процедури за подбор на договорно наети служители (CAST/P) не трябва да свързват удостоверителни документи със своите кандидатури.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не